Visa New Zealand

Visa Du Lịch New Zealand
Visa Du Lịch New Zealand noi bat
Giá từ: 150$ (3.390.000đ)
Thời gian làm: 4 – 6 tuần làm việc
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Visa Công tác New Zealand
Visa Công tác New Zealand
Giá từ: 130$ (2.990.000đ)
Thời gian làm: 2 - 4 tuần làm việc
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Visa Thăm Thân New Zealand
Visa Thăm Thân New Zealand
Giá từ: 130$ (2.990.000đ)
Thời gian làm: 2-4 tuần làm việc
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Giờ làm việc (GMT+7)
8h30 - 17h30 Hàng ngày
  HN: (024) 3716 5656
  ĐN: (0236) 6271919
  HCM: (028) 39117050
Liên hệ ngoài giờ
 
HN: 0919 384 526
ĐN: 0906 298 355
HCM
0901 768 595