Visa Canada

Làm Visa Du Lịch Canada
Làm Visa Du Lịch Canada noi bat
Giá từ: 150$ (3.390.000đ)
Thời gian làm: Từ 2 tuần – đến 2,5 tháng tùy thuộc vào thời gian nộp và hồ sơ
Loại visa: Từ 1 năm đến 10 năm nhiều lần
Thời gian lưu trú: 3 - 6 tháng
Làm Visa Đi Công Tác Canada
Làm Visa Đi Công Tác Canada
Giá từ: 130$ (2.990.000đ)
Thời gian làm: Từ 2 tuần – đến 2,5 tháng tùy thuộc vào thời gian nộp và hồ sơ
Loại visa: Từ 1 năm đến 10 năm nhiều lần
Thời gian lưu trú: 3 - 6 tháng
Làm Visa Đi Thăm Thân Nhân Canada
Làm Visa Đi Thăm Thân Nhân Canada
Giá từ: 130$ (2.990.000đ)
Thời gian làm: Từ 2 tuần – đến 2,5 tháng tùy thuộc vào thời gian nộp và hồ sơ
Loại visa: Từ 1 năm đến 10 năm nhiều lần
Thời gian lưu trú: 3 - 6 tháng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Giờ làm việc (GMT+7)
8h30 - 17h30 Hàng ngày
  HN: (024) 3716 5656
  ĐN: (0236) 6271919
  HCM: (028) 39117050
Liên hệ ngoài giờ
 
HN: 0919 384 526
ĐN: 0906 298 355
HCM
0901 768 595