Hội nghị - Hội thảo (MICE)

Tổ chức các chương trình Family Day - Ngày Hội Gia Đình
Tổ chức các chương trình Family Day - Ngày Hội Gia Đình
Family Day - Ngày Hội Gia Đình du nhập vào Việt Nam theo các công ty nước ngoài. Sau hai thập kỷ có mặt tại Việt Nam, các công ty nước ngoài và công ty nội địa đã và đang áp dụng nhiều loại hình Fam ...
Ngày đăng: 26-07-2013
Dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị - hội thảo
Dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị - hội thảo
Cho thuê máy chiếu, màn chiếu, cabin dịch, thiết bị dịch, thiết bị hội nghị hội thảo , hệ thống âm thanh hội nghị, hội thảo, cho thuê Mic để bàn phục vụ hội nghị hội thảo
Ngày đăng: 21-07-2014
Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện
Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện
MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp), Incentive (khen ...
Ngày đăng: 16-08-2016
Tổ chức du lịch kết hợp Teambuilding
Tổ chức du lịch kết hợp Teambuilding
Team building thực chất là một khóa học (thông thường được tổ chức ngoài trời) dựa trên các trò chơi khác nhau để cho học viên (những người tham gia) trải nghiệm các tình huống trước sau dựa tr ...
Ngày đăng: 10-10-2016
Tổ chức Gala dinner
Tổ chức Gala dinner
Gala dinner có thể hiểu là chương trình sự kiện kết hợp với ăn tối, mục tiêu của chương trình rất da dạng, tuỳ theo tính chất của vấn đề cần đạt được để nhà thực hiện đưa ra những ý ...
Ngày đăng: 18-06-2011
Email