Tổ chức các chương trình Family Day - Ngày Hội Gia Đình

FAMILY DAY dạng mở
   Ưu điểm:
   - Tính chất đa dạng từ các gia đình.
   - Không phân biệt đối tượng tham dự.
   - Dễ dàng lên kế hoạch tổ chức.
   Nhược điểm:
   - Nội dung chương trình có thể diễn ra không theo ý định.
   - Số lượng không đảm bảo.
   - Ít có sự giao lưu giữa các gia đình với nhau.

FAMILY DAY kết hợp du lịch
   Ưu điểm:
   - Kết hợp được giữa Familyday và du lịch, tạo không khí mới lạ cho chương trình.
   Nhược điểm:
   - Lộ trình đi ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình.
   - Chi phí khá cao.

FAMILY DAY ngoài trời
   Ưu điểm:
   - Không khí thoải mái, sôi động.
   - Hoạt động vui chơi ngoài trời khá đa dạng.
   - Khả năng truyền tải ý tưởng, thông điệp cao.
   Nhược điểm:
   - Sự thay đổi thời tiết.
   - Không gian riêng cho chương trình bị hạn chế.

FAMILY DAY trong nhà
   Ưu điểm:
   - Tránh được sự thay đổi thời tiết.
   - Dễ dàng trong việc tập trung, thông báo, tổ chức chương trình.
   Nhược điểm:
   - Không gian bị giới hạn.
   - Trò chơi trong nhà không đa dạng.

FAMILY DAY kết hợp nhiều yếu tố
   Ưu điểm:
   - Khắc phục được những nhược điểm của 2 hình thức ngoài trời và trong nhà.
   Nhược điểm:
   - Phát sinh chi phí

 

Email