Tại sao chúng tôi có giá tốt
 

 
 

Tour du lịch Châu Mỹ

Châu Mỹ, còn gọi là Tân Thế Giới, là tên một vùng đất thuộc Tây bán cầu bao gồm hai lục địa: Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Châu Mỹ chiếm 8,3% diện tích bề mặt Trái Đất và 28,4% diện tích đất liền. Dân số ở đây chiếm khoảng 14% của thế giới. Người châu Âu lần đầu tiên biết đến châu Mỹ cuối thế kỉ 15 nên đã gọi lục địa này là "Tân thế giới". Những luồng di dân trong quá trình lịch sử đã góp phần hình thành một cộng đồng dân cư năng động và đa dạng ở châu lục này

Bắc Mỹ
Nam Mỹ

Xem dach sách các tour du lịch Châu Mỹ dưới đây


Các tour cùng loại hình
Du Lịch Mỹ Bờ Đông - Tây: Vancouver - Victoria - ...
Thời gian: 11 ngày 10 đêm
Khởi hành: 25/3; 6,26/04; 19,26/5; 9/6 22/9; 15/10; 17/11; 23/12
Giá tour/ khách : 90.625.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Hà Nội - Los Angeles - Las ...
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 30/3 & 15/4/2018
Giá tour/ khách : 58.700.000đ
Du Lịch Mỹ: New York - Philadealphia - Washington DC - ...
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Khởi hành: 22/03 & 21/04 & 18, 25/05 & 09, 23/06 & 07, 21/07 & 15, 29/09 & 12, 20/10 & 24/11 & 20/12/2018 & 7/2/2019
Giá tour/ khách : 81.900.000đ
Du Lịch Mỹ: Hà Nội - New York - Philadelphia - ...
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành: 27/03 & 05, 12, 26/4 & 10, 12/5 & 14, 21/6 & 12, 15/7 & 2, 9/8 & 23/9 & 27/10 & 10/11 & 26/12/2018
Giá tour/ khách : 83.222.000đ
Du Lịch Mỹ: Sài Gòn - Los Angeles - Las Vegas - ...
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành: 27/03; 12/04; 10/05; 21/06; 12/07; 09/08/2018
Giá tour/ khách : 78.980.000đ
Du Lịch Mỹ: Hà Nội - NewYork - Philadelphia - ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/3 & 12/4/2018
Giá tour/ khách : 68.800.000đ
Du Lịch Mỹ: Hà Nội - New York - Philadealphia - ...
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành: 03, 28/04 & 26/5 & 15/6 & 28/7 & 25/8 & 27/10 & 17/11 & 21/12/2018
Giá tour/ khách : 72.900.000đ
Du Lịch Mỹ: Tp.HCM - New York - Philadelphia - ...
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành: 05/04, 26/04, 12/05, 14/06, 15/07, 26/08, 23/09, 27/10, 10/11, 26/12/2018
Giá tour/ khách : 79.850.000đ
Du Lịch Cuba: Hà Nội - Paris - Havana - Varadeo - ...
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành: Liên Hệ
Giá tour/ khách : 91.430.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây Siêu Khuyến Mại: Los Angeles ...
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 23/04/2018
Giá tour/ khách : 46.990.000đ
Du Lịch Canada 2 Bờ Đông - Tây: Hà Nội - Toronto ...
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành: 03/04/2018
Giá tour/ khách : 88.900.000đ
Du Lịch Canada Bờ Đông: Hà Nội - Toronto - Niagara ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 03/04/2018
Giá tour/ khách : 62.900.000đ
Du Lịch Canada Bờ Tây: Hà Nội - Vancouver - ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 06/04/2018
Giá tour/ khách : 62.900.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây Siêu Khuyến Mại: Tp. HCM - ...
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 25/04; 13/05; 24/06, 15/07, 12/08, 09/09/2018
Giá tour/ khách : 41.990.000đ
Du Lịch Free & Easy Hawaii: Honolulu - Trân Châu Cảng ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Hàng Tháng
Giá tour/ khách : 29.875.000
Du Lịch Mỹ Bờ Tây Free & Easy: Los Angeles - ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Hàng Tháng
Giá tour/ khách : 26.400.000đ
Du Lịch Free & Easy Mỹ: Say Đắm Thiên Đường ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Giá tour/ khách : 31.800.000đ
Du Lịch Mỹ:HN/ HCM New York - Philadelphia - Washington ...
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Khởi hành: 22/3; 21/4; 18/5; 25/5; 9/6; 7/7; 21/7; 15/9; 29/9; 12/10; 20/10; 24/11; 20/12/2018
Giá tour/ khách : 86.280.000đ
Du Lịch Hoa Kỳ: TP.HCM - New York - Philadelphia - ...
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành: 22/3, 21/4, 18/5, 25/5, 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 15/9, 29/9, 12/10, 20/10, 24/11, 20/12/2018, 7/2/2019
Giá tour/ khách : 75.480.000đ
Du Lịch Free & Easy: HCM - Los Angeles - Universal ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá tour/ khách : 22.680.000đ
Du Lịch Mỹ - Cuba: Hà Nội / Sài Gòn - New York - ...
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Khởi hành: 29/8 & 03, 29/10 & 21/11 & 24/12/2017
Giá tour/ khách : 109.690.000đ
Du Lịch Free & Easy Hawaii: Hà Nội - Hawaii - Trân ...
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Giá tour/ khách : 24.690.000đ
Du Lịch Liên Tuyến Hoa Kỳ - Canada: HCM - New York - ...
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành: Thứ 3, 7 Hàng Tuần
Giá tour/ khách : 55.080.000 đ
Du Lịch Châu Mỹ: Cần Thơ - Sài Gòn - Khám Phá ...
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành:
Giá tour/ khách : 80.280.000 đ

Tour Du Lich Chau My | Tour Di Chau My | Dat Tua Du Lich Di My | Tour Du Lich Den Chau My