TOUR HOT THEO ĐIỂM ĐẾN

TÌM TOUR THEO ĐIỂM KHỞI HÀNH

Du Lịch Thượng Hải | Tour Thượng Hải | Đi Thượng Hải Giá Rẻ Giảm Từ ❶❺-❹❺%

Du lịch Thượng Hải đến thăm trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, là một đô thị hiện đại được quốc tế hóa và là một thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng. Tour du lịch Thượng Hải sẽ đưa bạn đến với những di tích lịch sử cùng với "quần thể kiến trúc Ngoại Than" đã trở thành hình ảnh thu nhỏ về một Trung Quốc thời kỳ cận đại...


Du Lịch Thượng Hải | Tour Du Lịch Thượng Hải Trung Quốc | Tour Thượng Hải Giá Rẻ

Email