Tại sao chúng tôi có giá tốt
 

 
 
Hiệp Định Miễn Thị Thực Myanmar Cho Người Có Quốc Tịch Việt Nam

Hiệp Định Miễn Thị Thực Myanmar Cho Người Có Quốc Tịch Việt Nam


(Bản ghi nhớ ký ngày 22/6/1998; có hiệu lực từ ngày 11/8/1998)

- Miễn thị thực cho người mang HCNG, HCCV với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Thời gian tạm trú có thể được gia hạn theo yêu cầu của CQĐDNG, CQLS.

- Thành viên CQĐNG, CQLS, TCQT, các văn phòng thương mại và thành viên gia đình họ phải xin thị thực trước khi nhập cảnh.
 
Tag:

Các bài liên quan